…

Nieuwe uitgave

Oktober 2021,

Een boekje: Bidden met Titus Brandsma, een novene.
Lees meer hierover op de pagina Publicaties

omslag noveneboekje titus brandsma

Home / Welkom

Titus Brandsma stond volop in het leven, was zeer betrokken bij mens en maatschappij en bezat een uitzonderlijke daadkracht. Dat alles kwam voort uit een diepe relatie met God, de kern van zijn bestaan. Het leven van Titus Brandsma laat zien hoe een doorleefde spiritualiteit weerbaar maakt tot in haar uiterste consequenties. Daarom is Titus Brandsma voor velen een bron van inspiratie.

Stichting Vrienden van Titus Brandsma

Tot behoud en ontwikkeling van het bijzonder Karmel‑erfgoed Titus Brandsma.

De Stichting Vrienden van Titus Brandsma heeft als doel initiatieven te ondersteunen die gestalte geven aan het geestelijk erfgoed van Titus Brandsma. Daartoe is het nodig fondsen te werven. Deze dienen vooral tot de instandhouding van het Titus Brandsma Memorial te Nijmegen. De Stichting steunt ook uitgaven van en over Titus Brandsma en andere activiteiten rondom zijn persoon.

Al weet ik niet wat het worden zal,
ik weet mij geheel in Gods hand.

© Stichting Vrienden van Titus Brandsma | Voorwaarden| Privacyverklaring| Colofon